Cel leczenia 

Celem leczenia wczesnego zapalenia stawów jest jak najszybsze osiągnięcie remisji choroby, czyli całkowitego zniesienie objawów i zahamowanie zmian destrukcyjnych stawów, jeśli jest to trudne do zrealizowania, to celem jest uzyskanie niskiej aktywności choroby. Aby ocenić, czy udaje się cel leczenia, reumatolog stosuje metody monitorowania procesu chorobowego.

Chory powinien być poinformowany o czynnikach prognostycznych i planowanym postępowaniu terapeutycznym.  

Leczenie niefarmakologiczne (m.in. fizyko- i kinezyterapia) ma znaczenie pomocnicze.