Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa 

O projekcie:

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. dr hab. med. Eleonory Reicher w partnerstwie z Fundacją Aktywności Społeczno-Ekonomicznej (FASE), w okresie od 1.06.2020 r. do 31.08.2022 r. realizuje projekt pt. „Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” nr POWR. 05.01.00-00-0025/19, w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób aktywnych zawodowo z terenu makroregionu centralnego (województwa: łódzkie, mazowieckie) poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

Działania podejmowane w ramach projektu mają na celu :

 • Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki wśród osób w wieku aktywności zawodowej, personelu medycznego, pracodawców objętych działaniami projektu,
 • Zwiększenie wykrywalności zapalnych przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej w ramach programu,
 • Zwiększenie wykrywalności przyczyn niezapalnych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej w ramach programu,
 • Poprawę stanu zdrowia wśród osób z zapalnymi oraz niezapalnymi przewlekłymi bólami kręgosłupa poprzez podjęcie działań wczesnej diagnostyki i włączania do leczenia.

Kto może wziąć udział w projekcie?

 • Personel medyczny (lekarze medycyny pracy i pielęgniarki Poradni Medycyny Pracy z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego)
 • Pracodawcy oraz specjaliści BHP  (Pracodawcy zgłaszający się do programu oraz Pracodawcy wytypowani przez Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy)
 • Osoby w wieku aktywności zawodowej (18 – 65 lat) z przewlekłymi bólami kręgosłupa, występującymi powyżej 3 miesięcy obserwacji (z korzyści płynących z programu może skorzystać łącznie 15 tysięcy pracowników)

Kryteria wykluczenia z programu:

 • przebyty uraz kręgosłupa,
 • rozpoznana i leczona choroba autoimmunologiczna, w tym pod kątem bólów przewlekłych kręgosłupa,
 • rozpoznana i leczona przewlekle farmakologicznie i/lub operacyjnie choroba kręgosłupa,
 • kiedykolwiek przebyta choroba nowotworowa.

Informacje dla pacjentów

Według badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy występowanie problemów zdrowotnych, związanych z układem mięśniowo-szkieletowym deklaruje 25% pracowników.

Przewlekłe i ostre bóle kręgosłupa, zwane dorsalgią to ogólny termin odnoszący się do odczuwania bólu wzdłuż grzbietu. Ból może pojawić się w każdym odcinku kręgosłupa, najczęściej jednak dotyczy dolnej części kręgosłupa. Średnia częstość występowania bólu w okolicy lędźwiowo-krzyżowej kręgosłupa wynosi 11,9%, a w przypadku okolicy szyjnej kręgosłupa wynosi 4,9%.

Zgodnie z danymi literaturowymi u około 10% pacjentów z bólem w dolnym odcinku kręgosłupa można określić konkretną przyczynę fizyczną bólu kręgosłupa (np. kompresja korzenia nerwu, uraz, infekcja). Pozostałe 90% stanowią przypadki, w których przyczyna bólu jest nieznana. Niespecyficznym podłożem charakteryzuje się w dużej mierze także ból odcinka szyjnego kręgosłupa, który jest drugim po odcinku lędźwiowo-krzyżowym najczęstszym miejscem lokalizacji bólu kręgosłupa.

Bóle niespecyficzne obejmują duży zakres dolegliwości o charakterze przeciążeniowym i inne o bardzo różnej etiologii. Jako ich główną przyczynę podaje się przede wszystkim zmiany zwyrodnieniowo-przeciążeniowe. Przyczyna występowania niespecyficznych typów bólów kręgosłupa ma ścisłe powiązanie ze specyfiką wykonywanej pracy zawodowej, w tym z dźwiganiem lub pozostawaniem przez dłuższy czas w jednej pozycji ciała. Stąd też bóle kręgosłupa, czy zespoły bólowe kręgosłupa uznawane są często za chorobę parazawodową.

Niezależnie od charakteru pracy, czy jest wykonywana w pozycji siedzącej (praca umysłowa) czy ma charakter pracy fizycznej, wykonywanie jej przez dłuższy czas w nieprawidłowy sposób przyczynia się do powstawania bólów kręgosłupa. Praca przy komputerze obciąża m.in. mięśnie stabilizujące kręgosłup, występuje zwiększone ciśnienie, a następnie zniekształcanie dysków międzykręgowych, co prowadzi do odczuwania bólu, w tym przewlekłego.

Przebieg występowania bólu kręgosłupa może mieć charakter ostry lub przewlekły. Kryterium różnicujące stanowi czas występowania bólu kręgosłupa:

 • ból ostry – krótkotrwały, intensywny, trwa tak długo jak określony bodziec, do 2–3 miesięcy,
 • ból przewlekły – patologiczny, jest objawem, skutkiem choroby, trwa ponad 3 miesiące.

Ścieżka pacjenta w Programie profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa:

– wypełnienie elektronicznego kwestionariusza przesiewowego (udostępnionego przez Pracodawcę)

– pacjenci zakwalifikowani do Projektu kierowani są do Poradni medycyny pracy, biorących udział w Projekcie, na wizytę u lekarza medycyny pracy

– lekarz medycyny pracy podczas wizyty dokonuje identyfikacji flag i dalszej ścieżki

– pacjenci z czerwonymi flagami zostają skierowani na dodatkowe badania w ramach Projektu (morfologia, OB., CRP, RTG i AP boczne kręgosłupa i/lub miednicy)

– pacjenci z żółtą flagą kierowani są na warsztaty rehabilitacyjne organizowane przez Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w miejscu pracy.

Informacje dla Poradni Medycyny Pracy

Do programu mogą przystąpić Wojewódzkie Ośrodki Medycyny Pracy oraz Poradnie Medycyny Pracy z województw mazowieckiego i łódzkiego, które spełniają przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

Ogłoszenie o naborze (pobierz plik)

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenia (pobierz plik)

Wzór umowy (pobierz plik)

Terminy szkoleń dla lekarzy i pracowników poradni medycyny pracy:

19 maja 2021 r. godz. 9.00-15.30 (szkolenie zdalne) Harmonogram

Informacje dla pracodawców i specjalistów BHP

Do programu zapraszamy pracodawców oraz specjalistów z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z terenu województwa mazowieckiego i łódzkiego.

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie (pobierz plik)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (pobierz plik)

Korzyści płynące z przystąpienia do projektu:

 • szybkie badanie przesiewowe dla wszystkich pracowników – możliwość wypełnienia ankiety na urządzeniu elektronicznym
 • szybsza ścieżka diagnostyczna dla pacjentów
 • bezpłatne szkolenia i warsztaty dla lekarzy w zakresie wczesnego rozpoznawania i profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa
 • finansowanie z projektu konsultacji u lekarza medycyny pracy w ramach programu profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa
 • mała ilość formalności i wypełnianej dokumentacji

Biuro projektu

„Program profilaktyki przewlekłych bólów kręgosłupa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji”

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

Tel. 22 670 91 55

adres email: krg@spartanska.pl