Kryteria kwalifikacyjne

CASPAR 

ŁZ1

Ze względu na brak kryteriów  diagnostycznych w rozpoznawaniu łuszczycowego zapalenia stawów, stosuje się ustalone w 2006 r. KRYTERIA KWALIFIKACYJNE CASPAR (CLASSIFICATION CRITERIA FOR PSORIATIC ARTHRITIS), których czułość wynosi 91,4%.

ŁZS można rozpoznać u chorego z zapaleniem stawów ( obwodowych, kręgosłupa i /lub stawów krzyżowo biodrowych) lub zapaleniem przyczepów ścięgnistych, gdy uzyskuje on więcej lub równo 3 punkty z pięciu poniższych kategorii:

 1.Łuszczyca stwierdzana obecnie u chorego /w wywiadzie u chorego/ bądź  w wywiadzie rodzinnym:

     a) aktualnie stwierdzone przez reumatologa lub dermatologa zmiany łuszczycowe na skórze lub głowie  –   2 pkt

    b) łuszczyca w wywiadzie u chorego na podstawie danych uzyskanych od pacjenta, lekarza rodzinnego, dermatologa, reumatologa, lub innego wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia – 1 pkt

c) łuszczyca w rodzinie (u krewnych I i II stopnia) – 1 pkt   

 2. Typowe zmiany łuszczycowe paznokcie (odwarstwienie się płytki paznokcia od jego łożyska, zagłębienia w płytce paznokciowej i nadmierne rogowacenie stwierdzone w badaniu przedmiotowym – 1 pkt 

3. Negatywny wynik badania na obecność czynnika reumatoidalnego w surowicy – 1 pkt

4. Dactylitis ( zapalenie palców), definiowane jako obrzęk całego palca ( tzw. palec kiełbaskowaty), obecnie lub stwierdzony  w przeszłości przez reumatologa –  1 pkt

5. Cechy radiologiczne przystawowej proliferacji kostnej w postaci niewyraźnie odgraniczonego kostnienia blisko krawędzi stawu (ale z wyłączeniem tworzenia osteofitów) na radiogramach ręki lub stopy – 1 pkt