Rola lekarza POZ 

Istotną rolą  lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zgłosi się chory z objawami wczesnego zapalenia stawów, jest przeprowadzenie screeningu w kierunku zapalnej choroby reumatycznej, a w przypadku jej podejrzenia, jak najszybsze skierowanie chorego do lekarza reumatologa. Ból i obrzęk stawu niespowodowanego urazem kwalifikuje się zazwyczaj do konsultacji ortopedycznej lub neurologicznej.

Chory, u którego stwierdzono zapalenie stawów, powinien być skonsultowany przez reumatologa przed upływem 6 tygodni od pojawienia się objawów.