Choroby przebiegające z objawami

wczesnego zapalenia  stawów

Wczesne zapalenie stawów może rozwinąć się w reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) lub inne określone zapalenie stawów, może ustąpić samoistnie lub może pozostać niezróżnicowane przez nieokreślony przedział czasu.  

Do najczęściej występujących zapalnych chorób reumatycznych, które mogą rozwinąć się z objawami wczesnego zapalenia stawów należą;

1. reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), (częstość występowania w populacji ogólnej wynosi 0,24 -1,4%),

2. grupa schorzeń określanych jako Spondyloartropatie lub spondyloarthrtis,

3. zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, odczynowe zapalenie stawów – zespół Reitera, atropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, łuszczyca stawowa (częstość występowania w populacji ogólnej wynosi 1,3 -2,5%),

4. dna moczanowa (częstość występowania w populacji ludzi w wieku produkcyjnym wynosi 3,9%, a w populacji powyżej 70. roku życia- 9,0-12,6%),

5. pierwotny zespół Sjögrena (częstość występowania w populacji w wielu do 55 lat wynosi 0,2 -3,2%, a w populacji w wieku > 55 lat – 5%).

Rzadziej występują takie choroby, jak: toczeń rumieniowaty układowy, skleroderma, zapalenie skórno-mięśniowe, polimialgia reumatyczna czy zapalenie naczyń. Częstość występowania tych schorzeń w populacji ogólnej wynosi od 01 do 0,5%.