Choroby reumatyczne

Choroby reumatyczne to różnorodna pod względem objawów kliniczna grupa chorób, obejmująca ponad 300 odrębnych jednostekWiększość chorób reumatycznych charakteryzuje przewlekły proces zapalny obejmujący tkankę  łączną, którego podłożem są reakcje autoimmunologiczne.

Choroby reumatyczne można podzielić na choroby zapalne tzn. przebiegające z przewlekłym procesem zapalnym np. reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ( ZZSK)  i niezapalne choroby, np. choroba zwyrodnieniowa stawów (ChZS) oraz takie, w których objawy stawowe są przejawem innej choroby ogólnoustrojowej np. choroby nowotworowej.

Podział chorób reumatycznych był wielokrotnie modyfikowany. Dziś najczęściej stosowany jest podział  zaproponowany w 1983 roku  przez organizację American Rheumatism Association (ARA, obecnie: American College of Rheumatology) podział na 10 grup, który został zmodyfikowany w 1988 roku.

Do  chorób zapalnych należą choroby :  z grupy  I – układowe choroby tkanki łącznej, z  grupy II – seronegatywne zapalenie stawów kręgosłupa i z grupy VA – zapalenie stawów towarzyszące chorobom metabolicznym związane z obecnością kryształków.

Z objawami wczesnego zapalenia  stawów przebiegają  najczęściej choroby zapalne : z grupy I –   reumatoidalne zapalenie stawówz grupy II – zesztywniające zapalenie kręgosłupa, odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), zapalenie stawów towarzyszące przewlekłym zapalnym chorobom jelit,  łuszczyca stawowa, z grupy VA – dna moczanowa  i z grupy z grupy  I – Zespół Sjögrena.