Program zapobiegania zespołowi kruchości

Wspólne działanie dotyczące zapobiegania zespołowi kruchości (zespołowi słabości) w latach 2017-2019.

Głównym celem projektu jest budowanie wspólnej strategii europejskiej w zakresie zapobiegania i postępowania w zespole kruchości, włączając kluczowych interesariuszy na poziomie krajowym, europejskim i światowym.

Narodowy Instytut Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. dr Eleonory Reicher w Warszawie jest partnerem 22 państw członkowskich Unii Europejskiej i 35 instytucji w realizacji tego projektu.