Programy NIGRiR

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab.n.med. Eleonory Reicher w Warszawie  realizuje  szereg projektów   i podejmuje wiele inicjatyw  w zakresie poprawy jakości opieki nad pacjentem reumatologicznym.