331

Poszerzenie dostępu do terapii dla pacjentów z toczniem rumieniowatym układowym 

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia od 1 września 2023 roku w ramach programu lekowego  B.150 udostępnia się terapię

  • anifrolumabem,

zgodnie ze wskazanymi w opisie programu warunkami i kryteriami.