Programy lekowe w reumatologii

Programy lekowe w reumatologii w Polsce.

Program lekowy to świadczenie gwarantowane. Leczenie w ramach programu odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych. Leczenie jest prowadzone w wybranych jednostkach chorobowych i obejmuje ściśle zdefiniowaną grupę pacjentów.

Treść każdego programu lekowego jest publikowana jako załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Opis programu obejmuje:

  • kryteria kwalifikacji pacjenta do leczenia;
  • kryteria wyłączenia z programu;
  • schemat dawkowania leków;
  • sposób podawania leków;
  • wykaz badań diagnostycznych wykonywanych przy kwalifikacji pacjenta do programu oraz koniecznych do monitorowania leczenia.

Koszty leczenia

Pacjenci zakwalifikowani do programów lekowych są leczeni bezpłatnie. Decyzję o kwalifikacji podejmuje lekarz placówki posiadającej kontrakt w tym zakresie – w oparciu o szczegółowe kryteria włączenia do programu.

Placówki realizujące programy lekowe

Informacje o placówkach realizujących program w poszczególnych województwach znajdują się m.in. na stronach internetowych oddziałów wojewódzkich NFZ lub są udzielane przez pracowników tych oddziałów.

W Polsce leki biologiczne są refundowane i dostępne dla pacjentów w ramach programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

W trakcie leczenia lekiem biologicznym konieczne jest monitorowanie aktywności choroby oraz raportowanie przebiegu leczenia w systemie komputerowym, z którego dane również przesyłane są do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Programy lekowe w reumatologii:

1.Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego  idiopatycznego zapalenia stawów https://www.gov.pl/attachment/be12a4d1-a1cf-48fd-ae87-10d800f310c7

2.Leczenie aktywnej postaci łuszczycowego zapalenia stawów  (ŁZS) https://www.gov.pl/attachment/0bf0c9d1-0994-4012-8880-66c1a2bd87b2

3.Leczenie aktywnej postaci zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa ( ZZSK) https://www.gov.pl/attachment/4ffcaefb-9147-4192-bff3-84e8ca022017

4.Leczenie aktywnej postaci ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) lub mikroskopowego zapalenia naczyń (MPA) https://www.gov.pl/attachment/cc5409c9-4bcd-481f-99b0-0f612efc0cf7

5.Leczenie pacjentów z aktywna postacią Spondyloatropatii (SpA) bez zmian radiologicznych charakterystycznych dla ZZSK https://www.gov.pl/attachment/13e082f5-50e2-49f8-8046-cd5eb187e14b