Zalecenia po zakończeniu leczenia ŁZS

Po zakończeniu leczenia (osiągnięciu remisji choroby lub małej aktywności choroby):

1. Konieczna jest STAŁA KONTROLA REUMATOLOGA (ŁZS jest chorobą przewlekłą i  kontroli aktywności choroby!!!)

2.Często pacjenci znajdują się również pod stałą opieką dermatologa i okulisty (w przypadku nawracającego zapalenia błony naczyniowej oka)

3. Na początku choroby oraz w okresie zaostrzeń konieczne są częstsze wizyty u lekarza, aby ustalić dawki leków i uzyskać remisję choroby. W stabilnym okresie wizyty mogą być rzadsze (z reguły co 6-12 miesięcy).

4. Badania laboratoryjne wykonuje się w celu oceny aktywności stanu zapalnego, funkcjonowania narządów wewnętrznych i monitorowania działań niepożądanych stosowanych leków.

5. Wskazana jest również kontrola kardiologiczna oraz ocena ryzyka sercowo-naczyniowego m.in. regularna kontrola ciśnienia tętniczego, a także badania w kierunku cukrzycy i zaburzeń lipidowych ( zwykle raz w roku)

6.Trzeba również pamiętać o odpowiednio wczesnym zapobieganiu osteoporozie i jej leczeniu, aby zmniejszyć ryzyko złamań kości.