Co to jest WZS ?

Wczesne zapalenie stawów, to zapalenie przynajmniej jednego stawu, z towarzyszącym bólem i ograniczeniem ruchomości zajętego stawu, potwierdzone badaniem klinicznym lub badaniami obrazowymi przez lekarza reumatologa, o krótkim czasie trwania od 6-12 tygodni, bez możliwości ustalenia rozpoznania dla konkretnej choroby reumatycznej.  

Coraz częściej używa się określenia wczesne zapalenie stawów jako synonimu wczesnego reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS). Dzieje się tak dlatego, że znaczny odsetek przypadków wczesnego zapalenia stawów prędzej czy później spełnia kryteria klasyfikacyjne RZS.

Szacuje się, że w Polsce około 400 000 osób choruje na schorzenia stawów o podłożu zapalnym i najczęściej są to osoby w wieku produkcyjnym. Częstym następstwem choroby jest niepełnosprawność i niemożność funkcjonowania na rynku pracy.

Osoba z chorobą reumatyczną o podłożu zapalnym wymaga jak najszybszego zdiagnozowania i rozpoczęcia leczenia. Czas, jaki upływa od wystąpienia pierwszych objawów do rozpoczęcia właściwego leczenia jest kluczowym czynnikiem, który wpływa na dalsze perspektywy chorego.  

Po wstępnej ocenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dalszą diagnostykę powinien prowadzić reumatolog.