Postaci kliniczne TRU

Wyróżnia się cztery główne typy TRU, które występują z następującą częstością:

  1. toczeń skórny, dotyczy 15 proc.
  2. toczeń rumieniowaty układowy dotyczy 70 proc.
  3. zespoły nakładania/ mieszana choroba tkanki łącznej, dotyczy 10 proc. (chory spełnia kryteria rozpoznania tocznia i jednocześnie kryteria innych chorób reumatycznych) 
  4. toczeń, którego wystąpienie jest indukowane lekami, 5 proc.