Grupy leków stosowanych w reumatologii

 

Poszukiwanie nowych skutecznych terapii doprowadziły do powstania nowych grup leków.

W 2013 roku została zaproponowana nowa nomenklatura leków modyfikujących  przebieg choroby (LMPCh), zamieszczona poniżej.

Smolen i wsp. zaproponowali następujący podział LMPCh:
I. syntetyczne LMPCh – sLMPCh (synthetic DMARDs)
1. klasyczne syntetyczne LMPCh -ksLMPCH (conventional synthetic DMARDs)
2. celowane syntetyczne LMPCh- csLMPCh (targeted synthetic DMARDs)
II. Biologiczne LMPCH – bLMPCH
1. biologiczne oryginalne LMPCh – boLMPCh (biological orginator DMARDs)
2. biopodobne LMPCh – bpLMPCh (biosimilar DMARDs)

Ujednolicenie podziału na określone grupy ma istotne znaczenie w praktyce klinicznej.

 

Leki modyfikujące przebieg choroby LMPCh (ang. DMARDs disease modifying antirheumatic drugs) są podstawą współczesnej farmakoterapii schorzeń reumatologicznych w tym głównie reumatoidalnego zapalenia stawów. Wszystkie leki z tej grupy wykazują działanie przeciwzapalne i immunosupresyjne, ingerują w patomechanizm choroby i modyfikują jej naturalny przewlekle postępujący przebieg.

LMPCh hamują stan zapalny, powstawanie nadżerek kostnych, destrukcję stawów, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie niepełnosprawności chorego.

W ostatnich latach pojawiło się wiele nowych leków, które w badaniach klinicznych wykazały skuteczność w terapii RZS.

Wśród klasycznych leków syntetycznych wymieniono: metotreksat, sulfasalazyną, leki antymalaryczne, sole złota i leflunomid.

Wątpliwości może budzić przynależność leflunomidu do tej grupy, ponieważ znany jest mechanizm działania leku poprzez hamowanie aktywności enzymu dehydrogenazy dihydroorotanowej.

Jednakże w czasie jego powstawania mechanizm ten nie był znany, dlatego leflunomid pozostał w grupie klasycznych leków syntetycznych.

 

Przykładem leku syntetycznego celowanego jest baritycinib i  tofacitinib.

Są to cząsteczki chemiczne, która zostały stworzone by hamować kinazę JAK, w ten sposób wpływają na szlak reakcji procesu zapalnego.

 

 

Grupa leków biologicznych została podzielona na leki oryginalne oraz leki biopodobne.

Leki biopodobne są opracowywane na podobieństwo oryginalnego leku, ale ze względu na jego skomplikowaną budowę i złożony proces produkcji nie jest możliwe stworzenie dokładnie identycznej kopii.

Każdy lek biopodobny, przed dopuszczeniem do obrotu musi wykazać się porównywalną skutecznością i profilem bezpieczeństwa do leku oryginalnego.
Podział leków uwzględnia sposób powstania leku, mechanizm działania, jak i wynika ze sposobu rejestracji leku (leki biopodobne).