Pacjenci i lekarze oczekają na nowe terapie

Obecnie pacjenci i lekarze oczekują na kolejne terapie. 

Na nowe substancje czynne w nowych wskazaniach klinicznych w reumatologii:

–  anifrolumab (inhibitor receptora interferonów typu I) – toczeń rumieniowaty układowy

Na nowe substancje czynne w dotychczas refundowanych wskazaniach w reumatologii:

– canakinumab (inhibitor IL-1 beta) – postać układowa MIZS i choroba Stilla u dorosłych

– filgotynib (inhibitor JAK1) – RZS

– guselkumab (inhibitor IL-23) – ŁZS

Na nowe wskazania kliniczne dla leków dotychczas refundowanych w reumatologii:

– nintedanib (inhibitor kinaz tyrozynowych) – choroba śródmiąższowa płuc o fenotypie postępującym z włóknieniem (ILD-PF) w przebiegu chorób układowych tkanki łącznej, w tym RZS

– sekukinumab (inhibitor IL-17) – MIZS

– tofacytynib (inhibitor JAK1/JAK3) – ZZSK i MIZS