III linia leczenia RZS

 

 Kolejna ocena skuteczności leczenia  odbywa się po 3 miesiącach stosowania leków  i osiągnięciu remisji po 6 miesiącach.

W PRZYPADKU OSIĄGNIĘCIA POPRAWY KLINICZNEJ:

1. W trzeciej linii leczenia w przypadku osiągnięcia poprawy klinicznej kontynuujemy leczenie. Przy zwiększeniu odstępu w utrzymującej się remisji choroby  zaleca się  zmniejszenie dawki leku. 

W PRZYPADKU BRAKU POPRAWY KLINICZNEJ:

1.Do zamiany leczenia biologicznego lub leczenia celowanego kwalifikujemy pacjenta, jeżeli po 3 miesiącach stosowania leczenia jest brak poprawy i stwierdza się dużą aktywność choroby  (DAS28 większe niż 5,1)