Leczenie farmakologiczne – III linia leczenia RZS

 

Lekarz reumatolog ocenia skuteczność leczenia u pacjenta po 3 miesiącach stosowania leków zaordynowanych w II linii leczenia i osiągnięciu remisji choroby po 6 miesiącach.

Jeżeli lekarz reumatolog stwierdzi u pacjenta POPRAWĘ KLINICZNĄ to w trzeciej linii leczenia kontynuuje leczenie. Przy zwiększeniu odstępu w utrzymującej się remisji choroby lekarz powinien  zmniejszyć dawki leku. 

Jeżeli lekarz reumatolog stwierdzi u pacjenta BRAK POPRAWY KLINICZNEJ i dużą aktywność choroby (DAS28 większe niż 5,1) to dokonuje zmiany leczenia biologicznego lub leczenia celowanego.

Od stycznia 2022 roku rozszerzono kryteria refundacyjne dla baricytynibu (Olumiant) na wszystkie linie leczenia RZS, dodatkowo obejmując refundacją obie dawki – 4 mg i 2 mg.