Epidemiologia ŁZS

Częstość występowania łuszczycowego zapalenia stawów

Łuszczycowe zapalenie stawów występuje u niemal 25% wszystkich chorych na łuszczycę, natomiast na łuszczycę choruje ok. 2 proc. całej populacji. ŁZS występuje równie często u kobiet i mężczyzn, choć choroba ma u nich inny przebieg.

W postaci osiowej (z zajęciem stawów kręgosłupa) stosunek zachorowań mężczyzn do kobiet wynosi 3:1. Rozpoczyna się między 20-50 r.ż., w postaciach młodzieńczych zwykle między 9-12 r.ż. Łuszczycowe zmiany paznokci występują u około 80% chorych, zdecydowanie częściej niż u chorych wyłącznie ze zmianami skórnymi. Zmiany skórne występują u ponad 2/3 chorych wcześniej niż zmiany stawowe. U 1/3 chorych w pierwszej kolejności występują zmiany stawowe.

Przyczyny łuszczycowego zapalenia stawów

 Patogeneza łuszczycowego zapalenia stawów jest nieznana. Pod uwagę bierze się wpływ czynników genetycznych w powiązaniu z czynnikami immunologicznymi i środowiskowymi. ŁZS często występuje rodzinnie. Zmiany skórne mogą być wywołane przez: infekcje wirusowe, bakteryjne, leki (m.in. sole litu, beta-blokery, leki przeciwmalaryczne) i inne substancje chemiczne, urazy mechaniczne, stres. Czynnikiem wyzwalającym ŁZS jest zakażenie HIV