Co to jest okno terapeutyczne?

Dla większości chorób zapalnych stworzono pojęcie tzw. „okna terapeutycznego”, czyli przedziału czasu liczonego od pierwszych objawów choroby, w którym włączenie leczenia warunkuje największe korzyści, czyli uzyskanie remisji (w tym nawet remisji wolnej od leków).

Dla reumatoidalnego zapalenia stawów „okno terapeutyczne” wynosi 12 tygodni, a dla innych chorób (ze względu na duże opóźnienie diagnostyczne) – od kilku miesięcy do kilku lat.

Niestety wciąż za mało osób z tymi chorobami ma włączone leczenie w ramach okna terapeutycznego, a opóźnienia diagnostyczne w RZS w Polsce sięgają aż 35 tygodni, natomiast w spondyloartropatiach nawet 10 lat.

Podobnie jest z innymi zapalnymi chorobami reumatycznymi, np. toczniu rumieniowatym układowym opóźnienia diagnostyczne wynoszą ponad 30 miesięcy, zwłaszcza dotyczy tych chorych, u których pierwszymi objawami są bóle lub obrzęki stawów.

U chorych na choroby zapalne stawów przebiegające z objawami wczesnego zapalenia stawów zastosowanie skutecznego leczenia zaraz po ustaleniu rozpoznania umożliwia uzyskanie remisji utrzymującej się przez dwa lata trwania choroby w około 70% przypadków, a w około 20% z nich można uzyskać 6-miesięczną remisję bez zastosowania jakichkolwiek leków.