Znaczenie szybkiej diagnostyki w WZS

 

We wczesnym zapaleniu stawów kluczowy jest czas. Czas od momentu wystąpienia pierwszych objawów choroby do momentu podjęcia właściwego leczenia, którego głównym celem jest uzyskanie remisji i przywrócenia Ciebie do pełnej aktywności społecznej i zawodowej.

Pomimo dużego postępu w możliwościach skutecznego leczenia, wczesne rozpoznanie choroby i włączenie właściwego dla Ciebie leczenia, w ciągu 12 tygodni od pojawienia się pierwszych objawów, daje Tobie największą szansę na uzyskanie remisji choroby, jeszcze zanim dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia stawów.

U chorych na wczesne zapalenie stawów zastosowanie właściwej terapii przez lekarza reumatologa zaraz po ustaleniu rozpoznania  w ciągu 12 tygodni od pojawienia się pierwszych objawów choroby umożliwia uzyskanie remisji choroby  utrzymującej się przez dwa lata trwania choroby w około 70% przypadków, a w około 20% z nich można uzyskać 6-miesięczną remisję bez zastosowania jakichkolwiek leków.

Wczesne wykrycie choroby zapalanej stawów, włączenie leczenia farmakologicznego, rehabilitacji na wczesnym etapie choroby to gwarancja na szybką i długą remisję choroby, przywrócenie chorego do pełnej aktywności.