Polskie Towarzystwo

Zapalnych Chorób Autoimmunologicznych

Polskie Towarzystwo Zapalnych Chorób Autoimmunogicznych powstało 17 lutego w 2021 roku.

Cele działania Stowarzyszenia obejmują:

1) rozwój nauki w dziedzinie zapalnych chorób autoimmunologicznych;

2) propagowanie osiągnięć nauki w dziedzinie zapalnych chorób autoimmunologicznych wśród przedstawicieli zawodów medycznych wykonujących swój zawód na terytorium rzeczypospolitej Polskiej;

3) reprezentowanie przedstawicieli nauki w dziedzinie zapalnych chorób autoimmunologicznych na terytorium rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.

Prezesem Zarządu jest prof. dr. n.med. Brygida Kwiatkowska.