Kontakt

Marzena Domańska-Sadynica, MBA

Prezes

FUNDACJA EKSPERCI DLA ZDROWIA

Marymoncka 14 lok 30

Warszawa 01-867

mob. + 502 709 282

e-mail: mdomanska@ekspercidlazdrowia.pl