O kampanii

Polska jest jednym z krajów, w których opóźnienia diagnostyczne w chorobach zapalnych stawów są najdłuższe w Europie, w reumatoidalnym zapaleniu stawów wynoszą 35 tygodni, przy rekomendowanym czasie maksymalnym do 12 tygodni, a w przypadku np. łuszczycowego zapalenia stawów 7 – 8 lat przy rekomendowanym nieprzekraczalnym czasie maksymalnie 6 miesięcy. Europejska Liga Reumatologiczna (EULAR) zaleca, aby każdy pacjent z obrzękiem przynajmniej jednego stawu był skierowany i konsultowany przez reumatologa w ciągu 6 tygodni od pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Rekomendacje te funkcjonują już w wielu krajach, a w Anglii zgodnie z zaleceniami NICE pacjent z zapaleniem stawów powinien być skierowany do reumatologa w ciągu 3 dni roboczych i jest przez niego zbadany najczęściej w ciągu 24-48 godzin. Takie postępowanie daje możliwość uzyskania całkowitego zahamowania choroby u około 65% chorych, w porównaniu do 10-20% podlegającej standardowej opiece medycznej.

Najczęstsze i najgroźniejsze zapalne choroby reumatyczne występują u 5,7-25,2% osób dorosłych, a świadomość ich istnienia w społeczeństwie jest bardzo niska. Dla porównania cukrzyca występuje u 0,5 -9,5 % populacji osób dorosłych, a świadomość jej istnienia w społeczeństwie jest bardzo duża!!!

Celem kampanii Wcześniej Znaczy Lepiej #wczesniejznaczylepiej jest zwiększenie świadomości społecznej na temat wczesnego zapalenia stawów oraz poprawa jakości opieki nad chorym z WZS.

W kampanii edukacyjnej podkreślamy, że dla chorego kluczowy jest czas. Czas od momentu wystąpienia pierwszych objawów  zapalenia stawów  do momentu podjęcia właściwego leczenia, którego głównym celem jest uzyskanie remisji i przywrócenia pacjenta do pełnej aktywności. Pomimo dużego postępu w możliwościach skutecznego leczenia wczesne rozpoznanie choroby i włączenie właściwego leczenia, w ciągu 12 tygodni od pojawienia się pierwszych objawów, daje największą szansę na uzyskanie remisji choroby, jeszcze zanim dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia stawów.

 Planowane działania edukacyjne w pierwszym etapie kampanii  zaistnieją szeroko w mediach, będą miały zasięg ogólnopolski i potrwają w okresie od 30 czerwca 2021 roku do końca grudnia 2021 roku.

Na potrzeby kampanii  niniejszy portal edukacyjny www.wczesniejznaczylepiej.pl, stanowiący kompendium wiedzy w  zakresie chorób zapalnych stawów przebiegających z objawami  wczesnego zapalenia stawów,  ścieżki diagnostycznej na poziomie lekarza podstawowej opieki i lekarza reumatologa, schematów leczenia  I , II i III linii oraz  i terapeutycznej, programów lekowych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w poszczególnych chorobach.  Na portalu  znajdują się praktyczne porady przygotowane przez  Konsultanta Krajowego w dziedzinie reumatologii  – prof. Brygidę Kwiatkowską.  Zakładka Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji (NIGRiR) zapozna Ciebie z programami profilaktycznymi, które są prowadzone przez NIGRiR. Na portalu zamieszczone są  zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne opracowane  w ramach Polskiego Towarzystwa Zapalnych Chorób Autoimmunologicznych. Dodatkowym elementem portalu jest baza linków przydatnych dla pacjenta, takich jak: informacje o adresach, telefonach, lokalizacji i godzinach otwarcia przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, przychodni specjalistycznych, szpitali (link do Zintegrowanego Systemu Pacjenta), informacje o terminach leczenia (link do informatora o pierwszym wolnym terminie leczenia),  informacje jak wyjechać do uzdrowiska etc.

Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych. Internauci będą mogli dołączyć do społeczności na Facebooku: www.facebook.com/wczesniejznaczylepiej/oraz na Instagramie www.instagram.com/wczesniejznaczylepiej/.  Plan komunikacji obejmuje posty, infografiki edukacyjne, ciekawe konkursy organizowane zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie oraz współpracę z influencerkami.

Organizatorami kampanii edukacyjnej są Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Fundacja Eksperci dla Zdrowia, Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii – prof. dr hab. n.med. Brygida Kwiatkowska. Ambasadorką kampanii jest dziennikarka, Agata Młynarska. Partnerami wspierającymi są firmy: AbbVie, Eli Lilly,  Novartis, Roche.