O kampanii

 Polska jest jednym z krajów, w których opóźnienia diagnostyczne w chorobach zapalnych stawów są najdłuższe w Europie, w reumatoidalnym zapaleniu stawów wynoszą 35 tygodni, przy rekomendowanym czasie maksymalnym do 12 tygodni, a w przypadku np. łuszczycowego zapalenia stawów 7 – 8 lat przy rekomendowanym nieprzekraczalnym czasie maksymalnie 6 miesięcy.

Europejska Liga Reumatologiczna (EULAR) zaleca, aby każdy pacjent z obrzękiem przynajmniej jednego stawu był skierowany i konsultowany przez reumatologa w ciągu 6 tygodni od pojawienia się pierwszych objawów choroby.

Rekomendacje te funkcjonują już w wielu krajach, a w Anglii zgodnie z zaleceniami NICE pacjent z zapaleniem stawów powinien być skierowany do reumatologa w ciągu 3 dni roboczych i jest przez niego zbadany najczęściej w ciągu 24-48 godzin. Takie postępowanie daje możliwość uzyskania całkowitego zahamowania choroby u około 65% chorych, w porównaniu do 10-20% podlegającej standardowej opiece medycznej.

Najczęstsze i najgroźniejsze zapalne choroby reumatyczne występują u 5,7-25,2% osób dorosłych, a świadomość ich istnienia w społeczeństwie jest bardzo niska.

Dla porównania cukrzyca występuje u 0,5 -9,5 % populacji osób dorosłych, a świadomość jej istnienia w społeczeństwie jest bardzo duża!

Celem kampanii Wcześniej Znaczy Lepiej jest zwiększenie świadomości społecznej na temat chorób zapalnych przebiegających z objawami wczesnego zapalenia stawów oraz poprawa jakości opieki nad chorym z chorobami zapalnymi stawów.

W kampanii edukacyjnej podkreślamy, że dla chorego kluczowy jest czas.

Czas od momentu wystąpienia pierwszych objawów  zapalenia stawów  do momentu podjęcia właściwego leczenia, którego głównym celem jest uzyskanie remisji i przywrócenia pacjenta do pełnej aktywności.

Pomimo dużego postępu w możliwościach skutecznego leczenia wczesne rozpoznanie choroby i włączenie właściwego leczenia, w ciągu 12 tygodni od pojawienia się pierwszych objawów, daje największą szansę na uzyskanie remisji choroby, jeszcze zanim dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia stawów.

Planowane działania edukacyjne w pierwszym etapie kampanii zaistnieją szeroko w mediach i będą miały zasięg ogólnopolski i rozpoczną się 30 czerwca 2021.

Niniejszy  portal edukacyjny www.wczesniejznaczylepiej.pl, stanowi kompendium wiedzy w  zakresie  najczęstszych chorób zapalnych przebiegających z objawami wczesnego zapalenia stawów. 

Kampania będzie prowadzona w mediach społecznościowych. Internauci będą mogli dołączyć do społeczności na Facebooku: www.facebook.com/wczesniejznaczylepiej/oraz na Instagramie www.instagram.com/wczesniejznaczylepiej/

Organizatorami kampanii edukacyjnej są Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Fundacja Eksperci dla Zdrowia, Konsultant Krajowy w dziedzinie reumatologii – prof. dr hab. n.med. Brygida Kwiatkowska. Ambasadorką kampanii jest dziennikarka, Agata Młynarska.

Partnerami wspierającymi kampanię są firmy: Accord Healthcare Polska, Astra Zeneca Polska, Eli Lilly Polska.