Kryteria diagnostyczne RZS

Kto zajmuje się diagnostyką RZS?

Diagnostyką i leczeniem reumatoidalnego zapalenia stawów zajmuje się lekarz reumatolog. Chory z pierwszymi objawami reumatoidalnego zapalenia stawów najczęściej trafia na do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który przy podejrzeniu RZS powinien wykonać podstawową diagnostykę, aby potwierdzić podejrzenie choroby zapalnej stawów, a następnie jak najszybciej skierować chorego do reumatologa.

Co bierze pod uwagę lekarz reumatolog stawiając rozpoznanie RZS?

Reumatolog stawia rozpoznanie RZS biorąc pod uwagę całość obrazu klinicznego, wyniki badań dodatkowych i kryteria ustalone w 2010 roku przez Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne (ACR ang. American College of Rheumatology) i Europejską Ligę do Walki z Chorobami Reumatycznymi (EULAR ang. European League Against Rheumatism).

Zgodnie z tymi kryteriami rozpoznanie RZS jest uważane za pewne, gdy zostanie stwierdzone zapalenie co najmniej jednego stawu, brak innej niż RZS przyczyn zapalenia stawu oraz chory uzyskał co najmniej 6 (z 10 możliwych) punktów.

 

Punkty przyznawane są w czterech kategoriach:

  1. liczba i lokalizacja zmienionych zapalnie stawów (0-5 punktów),
  2. nieprawidłowe wyniki badań immunologicznych (0-3 punktów),
  3. podwyższone parametry zapalenia (0-1 punktu),
  4. czas trwania objawów (0-1 punktu).

Poniższa tabela ilustruje kryteria diagnostyczne RZS

Kryterium

Punkty

Zajęte stawy (0-5 pkt.)

1 duży staw

0

2-10 dużych stawów

1

1-3 małe stawy (nie licząc dużych stawów)

2

4-10 małych stawów (nie licząc dużych stawów)

3

>10 stawów (co najmniej jeden mały staw)

5

Badania serologiczne (0-3 pkt.)

Negatywny RF oraz negatywne przeciwciała anty-CCP

0

Pozytywny RF w niskim mianie lub przeciwciała anty-CCP w niskim mianie

2

Pozytywny RF w wysokim mianie lub przeciwciała anty-CCP w wysokim mianie

3

Czas trwania zapalenia stawów (0-1 pkt.)

<6 tygodni

0

≥6 tygodni

1

Wskaźniki ostrego stanu zapalnego (0-1 pkt.)

Prawidłowe wartości CRP oraz OB

0

Nieprawidłowe wartości CRP lub OB

1

PODSUMOWANIE

Punktów ≥6 pkt. = rozpoznanie RZS