Toczeń rumieniowaty układowy

 

Toczeń rumieniowaty układowy TRU (ang.  SLE – systemic lupus erythematosus) jest przewlekłym zespołem chorobowym o złożonej, wieloczynnikowej etiologii.

Rozwija się na podłożu zaburzeń autoimmunologicznych prowadzących do przewlekłego zapalenia i dysfunkcji wielu układów i narządów: nerek, ośrodkowego układu nerwowego (OUN), układu krwiotwórczego, stawów, skóry chorobą autoimmunizacyjną, charakteryzującą się zajęciem wielu narządów i obecnością w surowicy autoprzeciwciał. przebiegającą z okresami remisji i zaostrzeń, prowadzącą do zwiększonej chorobowości oraz śmiertelności.

 

Istota choroby

1. Istota choroby jest proces zapalny rozpoczynający się wewnątrz stawu.

2.Nieznany czynnik stymuluje błonę maziową wyściełającą staw do odpowiedzi zapalnej.

3. Dochodzi do powiększenia się i niszczenia przylegających struktur (chrząstki, kości, wiązadeł, ścięgien). Przejawami tego są początkowo ból i obrzęk a następnie nieodwracalne zniszczenie i utrata ruchomości stawu.

4. Uszkodzenie chrząstki i innych struktur stawu przez proces zapalny sprzyja powstawaniu wtórnych zmian zwyrodnieniowych.