Monitorowanie przebiegu TRU

Po ustaleniu rozpoznania TRU kluczowe dla właściwego prowadzenia każdego chorego jest odpowiednie regularne monitorowanie chorego.

Bardzo pomocne są w tym względzie wytyczne EULAR. Można je skrócić w postaci dziesięciu najważniejszych czynności jakie należy podjąć wobec każdego chorego niezależnie od nasilenie objawów; choroba może przebiegać rzutami i odpowiednia obserwacja pozwala zmniejszenie ryzyka rozwinięcia się ciężkiej postaci TRU jak i uniknięcia długofalowych objawów niepożądanych związanych ze stosowanymi lekami:  

1. Ocena aktywności choroby:

a. ocena aktywności choroby podczas każdej wizyty.

b. ocena zmian narządowych co roku.

c. ocena jakości życia (Quality of Life , QoL) na podstawie wywiadu lub na skali VAS (1-10) przy każdej wizycie.

d. ocena chorób współistniejących.

e. ocena toksyczności leczenia

2.Ocena czynników ryzyka powikłań sercowo – naczyniowych – w chwili rozpoznania oraz co najmniej 1 raz w roku:

  a. palenie papierosów.

  b. incydenty sercowo-naczyniowe/ mózgowe.

  c. aktywność fizyczna.

  d. przyjmowanie doustnej antykoncepcji lub hormonalnej terapii zastępczej (HTZ).

  e. wywiad rodzinny w kierunku chorób sercowo-naczyniowych.

  f. wykonanie takich badań jak: lipidogram stężenie glukozy, BMI, ciśnienie tętnicze.

  3. Choroby towarzyszące:

  a. osteoporoza (ocena czynników ryzyka wystąpienia osteoporozy).

  b. screening w kierunku nowotworów zalecanych w danej populacji (rak szyjki macicy – cytologia corocznie, kobiety w okresie 25-59 r.ż i mammografia co 2 lata kobiet w okresie 50-69 r.ż.

  4. Ocena ryzyka powikłań infekcyjnych:

  a. HIV, HCV, HBV, gruźlica – w zależności od czynników ryzyka, szczególnie przed włączeniem leków immunosupresyjnych.

  b. cytomegalowirus antygenemia w określonych przypadkach (pacjenci z aktywną chorobą leczeni dużymi dawkami glikokortykoidów – GKS).

  c. rozważenie profilaktycznych szczepień ochronnych (p/grypie, p/pneumokokom, p/HBV).

  d. przeciwwskazane są inaktywowane żywe szczepionki przy lekach immunosupresyjnych lub GKS >20mg/dobę.

  e. wskazane jest szczególne monitorowanie w kierunku infekcji w poniżej zamieszczonych przypadkach: neutropenia <500 kom/mm3, limfopenia <500 kom/mm3, IgG < 500mg/dl.

  5. Częstość wizyt monitorujących:

  a) pacjenci nieaktywni, bez zmian narządowych i chorób współistniejących – co 6-12 miesięcy zalecane badania: pełna morfologia, OB, CRP, albumina, kreatynina/eGFR, badanie ogólne moczu, wskaźnik białko/kreatynina w moczu.

  b) pozostali chorzy wg aktualnych wskazań.

  Zalecane badania laboratoryjne:

  1. w chwili rozpoznania:

  • p/ciała ANA, p/ciała anty-dsDNA, anty-Ro, anty-La, anty-RNP, anty-Sm, przeciwciał antykardiolipinowych (APLA)
  • C3, C4
  • jeżeli stwierdza się negatywny wynik APLA wyjściowo, wskazane jest ponowne oznaczenie w przypadku ciąży, zabiegów operacyjnych, przeszczepów, stosowania preparatów estrogenowych lub wystąpienia nowych powikłań neurologicznych lub naczyniowych
  • p/ciała anty-Ro i anty- La przed ciążą
  • do monitorowania aktywności choroby: p/ciała anty-dsDNA oraz C3, C4.
  • Ocena powikłań skórno-śluzówkowych.
  • Ocena powikłań nerkowych:
   • pacjenci z nefropatią toczniową powinni mieć oznaczony wskaźnik białko/kreatynina lub 24 godzinną zbiórkę na białko
   • oznaczenie C3, C4, dsDNA, ocena osadu moczu, ocena RR co najmniej co 3 miesiące przez pierwsze 2-3 lat
   • Ocena powikłań neuropsychiatrycznych: na podstawie wywiadu.
   • Ocena narządu wzroku przy leczeniu GKS i lekami przeciwmalarycznymi.