Poszerzenie dostępu do terapii 2021 r.

W 2021 roku dostęp pacjentów z zapalnymi chorobami stawów do innowacyjnych terapii poszerzył się.

Obecnie leczenie jest dostępne dla pacjentów w pięciu wskazaniach klinicznych w obrębie czterech programów lekowych.

W ramach programów lekowych pacjenci mają dostęp zarówno do innowacyjnych leków biologicznych, jak i biologicznych leków biopodobnych charakteryzujących się podobną skutecznością i profilem bezpieczeństwa jak leki referencyjne.

Pacjenci z RZS i ŁZS mają dostęp do innowacyjnych leków syntetycznych z grupy inhibitorów JAK.

Aktualnie refundacją w ramach ww. programów objęte są następujące produkty lecznicze (w kolejności alfabetycznej nazw substancji czynnej i nazw produktów leczniczych).

1. adalimumab (Amgevita, Hyrimoz, Idacio)

2. baricytynib (Olumiant)

3.certolizumab pegol (Cimzia)

4.etanercept (Benepali, Enbrel, Erelzi)

5.golimumab (Simponi)

6.infliksymab (Flixabi, Remicade, Remisima, Zessly)

7.ixekizumab (Taltz)

8.sekukinumab (Cosentyx)

9.tocilizumab ( RoActemra)

10. tofacytynib (Xeljanz)

We wskazaniu ŁZS od 1 stycznia 2021 roku refundacją został objęty drugi lek z grupy inhibitorów IL-17 ixekizumab ( Taltz), natomiast od 1 stycznia 2022 roku rozszerzono kryteria refundacyjne dla baricytynibu (Olumiant) we wskazaniu RZS na wszystkie linie leczenia, dodatkowo obejmując obie dawki leku 4 mg i 2 mg.