Szybka ścieżka diagnostyczno-terapeutyczna

  1. Chory powinien zgłosić się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku obrzęku stawu, który pojawił się nagle i trwa krótko, i nie jest związany z przebytym urazem lub deformacją kostną z towarzyszącym bólem.
  2. Istotną rolą podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zgłosi się chory z objawami wczesnego zapalenia stawów, jest przeprowadzenie screeningu w kierunku zapalnej choroby reumatycznej, a w przypadku jej podejrzenia, jak najszybsze skierowanie chorego do lekarza reumatologa. Ból i obrzęk stawu niespowodowanego urazem kwalifikuje się zazwyczaj do konsultacji ortopedycznej lub neurologicznej.
  3. W pierwszej kolejności, po wstępnej ocenie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, dalszą diagnostykę powinien prowadzić reumatolog. Chory, u którego stwierdzono zapalenie stawów, powinien być skonsultowany przez reumatologa przed upływem 6 tygodni od pojawienia się objawów.
  4. Włączenie właściwego leczenia, w ciągu 12 tygodni od pojawienia się pierwszych objawów, daje największą szansę na uzyskanie remisji choroby, jeszcze zanim dojdzie do nieodwracalnego uszkodzenia stawów.
  5. Osiągnięcie remisji lub niskiej aktywności aktywności.