Kwestionariusz przesiewowy dla wczesnych zapaleń stawów

Interpretacja wyników

 

W przypadku odpowiedzi TAK na 6 lub więcej pytań z 11 – podejrzenie wczesnego zapalenia stawów. Zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.