Program lekowy NFZ 

W Polsce  leki celowane  i biologiczne są refundowane i dostępne dla pacjentów w ramach programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) pt.: Leczenie aktywnej postaci reumatoidalnego zapalenia stawów i młodzieńczego zapaleni stawów (ICD-10 M 05, M 06, M08).

W trakcie leczenia lekiem celowanym i  biologicznym konieczne jest monitorowanie aktywności choroby oraz raportowanie przebiegu leczenia w systemie komputerowym, z którego dane również przesyłane są do NFZ.

Obowiązkiem lekarza reumatologa prowadzącego terapię jest przeprowadzenie wizyt monitorujących. Zgłaszanie się na wizyty w ośrodku prowadzącym takie leczenie jest też obowiązkiem i przywilejem pacjenta. Wizyty monitorujące pozwalają na ocenę skuteczności leczenia, zwiększają bezpieczeństwo terapii i są podstawą do ewentualnej modyfikacji leczenia.

W celu zakwalifikowania się do programu lekowego  należy udowodnić nieskuteczność dotychczasowej terapii, czyli utrzymywanie się wysokiej aktywności choroby mimo stosowania klasycznych leków modyfikujących przebieg choroby w odpowiednich dawkach oraz występowanie czynników złej prognozy.