Wczesne zapalenie stawów (WZS) może pojawić się w okresie największej aktywności zawodowej i osobistej, gdyż choroba ta dotyczy głownie młodych osób, w większości kobiet. Ludzie młodzi często łączą pierwsze objawy choroby z niewielkim urazem związanym z ich normalną aktywnością fizyczną, a zapalne bóle kręgosłupa z ich przeciążeniem. Powoduje to utratę cennego czasu koniecznego do ustalenia rozpoznania i włączenia leczenia zanim choroba przejdzie w proces przewlekły, a zmiany w układzie ruchu staną się nieodwracalne.