Celem raportu opracowanego pt.: Pacjent pierwszorazowy  z wczesnym zapaleniem stawów na ścieżce kompleksowej opieki KOWZS” jest przedstawienie ścieżki pacjenta z zapalną chorobą reumatyczną w nowym projekcie świadczenia zdrowotnego KOWZS na przykładzie pacjentów z manifestacją objawów wczesnego zapalenia stawów z: reumatoidalnym zapaleniem stawów, chorobą z grupy spondyloartropatii (zesztywniającym zapaleniem stawów, łuszczycowym zapaleniem stawów) oraz  toczniem rumieniowatym układowym  jako przykładem pozostałych zapalnych chorób reumatologicznych. Warto podkreślić, że projekt nowego świadczenia zdrowotnego KOWZS powstał w wyniku współpracy Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie, prof. dr. hab. n.med. Brygidy Kwiatkowskiej i Fundacji Eksperci dla Zdrowia.