W dniu 8 lipca 2022 roku  w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta odbyła się konferencja prasowa  inaugurujaca II etap kampanii edukacyjnej  Wcześniej Znaczy Lepiej. W kontekście oczekiwanej zmiany w organizacji opieki nad pacjentem pierwszorazowym z zapalną choroba reumatyczną, druga edycja kampanii edukacyjnej pt. Wcześniej Znaczy Lepiej w roku 2022 poświęcona jest podniesieniu świadomości społecznej w zakresie 15 zapalnych chorób reumatycznych występujących z objawami wczesnego zapalenia stawów. Organizatorem kampanii jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, Fundacja Eksperci dla Zdrowia. Patronat honorowy nad kampania objął Minister Zdrowia, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta i Prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.