Raport pt.: Szybka ścieżka diagnostyczna dla pacjenta z wczesnym zapaleniem stawów przedstawia ścieżkę pacjenta z wczesnym zapaleniem stawów w programie pilotażowym kompleksowa opieka nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów KOWZS.  Szybka ścieżka została stworzona z myślą o pacjentach pierwszorazowych z objawami wczesnego zapalenia stawów, u których włączenie leczenia farmakologicznego, rehabilitacji na wczesnym etapie choroby, gwarantuje szybką i długą remisję choroby, i tym samym przywraca chorego do życia społecznego, rodzinnego i zawodowego. W ramach programu pilotażowego kompleksowa opieka nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów zapewnione zostaną procedury medyczne niezbędne do prawidłowej diagnostyki w 15 -stu Ośrodkach Wczesnego Zapalenia Stawów w Polsce.

Pacjenci z objawami wczesnego zapalenia stawów i podejrzeniem 15 zapalnych chorób reumatycznych zostaną skierowani z poziomu z poziomu lekarza podstawowej opieki, lub innego lekarza specjalisty do I Modułu (etapu diagnostycznego) programu pilotażowego. Dzięki temu możliwe będzie rozpoczęcie odpowiedniej terapii dla pacjentów z rozpoznanym zapaleniem stawów i potwierdzonymi 7 jednostkami chorobowymi (L40.5 Łuszczyca stawowa, M02 Odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), M05 Serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, M06 Inne reumatoidalne zapalenia stawów, M07 Artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, M13 Inne zapalenia stawów, M45 Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, M46 Inne zapalne choroby kręgosłupa), jak również kompleksowa opieka przez okres 12 miesięcy.

Pacjenci z podejrzeniem pozostałych 8 jednostek chorobowych ( M10 Dna moczanowa, M30 Guzkowe zapalenie tętnic i choroby pokrewne, M32 Toczeń rumieniowaty układowy, M33 Zapalenie skórno-mięśniowe, M34 Twardzina układowa, M35 Inne układowe zajęcie tkanki łącznej, M60 Zapalenie mięśni) będą kontynuowali dalszą diagnostykę poza programem KOWZS, tym samym rozpoznanie choroby i włączenie leczenia odbędzie się zdecydowanie wcześniej niż w obecnym systemie opiek.i

Uzasadnieniem do wprowadzenia programu pilotażowego KOWZS są bardzo duże opóźnienia w rozpoznawaniu zapalnych chorób reumatycznych w Polsce. Konsekwencją czego jest późne włączanie leczenia, poza oknem terapeutycznym, co daje mniejszą szansę pacjentowi na uzyskanie remisji w chorobie. Ponadto, przewlekły utrzymujący się proces zapalny zwiększa ryzyko pojawienia się schorzeń współistniejących między innymi takich jak choroby sercowo-naczyniowe, nowotwory, cukrzyca, depresja będących przyczyną przedwczesnych zgonów. W tym celu konieczne było wprowadzenie takich zasad postępowania, które nawet w przypadku bólu i obrzęku jednego stawu lub zapalnego bólu kręgosłupa skierują chorego na właściwą ścieżkę diagnostyczną.

Celem kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów jest zapewnienie pacjentowi koordynacji leczenia obejmującego przeprowadzenie właściwej diagnostyki mającej na celu rozpoznanie wczesnej choroby stawów, rozpoczęcie leczenia na wczesnym etapie choroby, monitorowanie efektów tego leczenia, zapewnienie indywidualnej rehabilitacji leczniczej oraz dostępu do leczenia w ramach programów lekowych, w przypadku wskazań do tego typu terapii.

Kluczowymi założeniami kompleksowej opieki jest wprowadzenie nowego modelu leczenia opartego na szybkiej ścieżce diagnostycznej oraz włączeniu leczenia i rehabilitacji pacjentów we wczesnym stadium zapalenia stawów. Jednocześnie skoncentrowanie leczenia wokół wyspecjalizowanych ośrodków koordynujących, posiadających duże doświadczenie w wykonywaniu procedur diagnostyczno-leczniczych, jak i z zakresu programów lekowych oraz zapewniających dostęp do rehabilitacji reumatologicznej wpłynie na poprawienie efektywności leczenia oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia niepełnosprawności oraz ograniczenie liczby hospitalizacji z powodu chorób zapalnych stawów, a co się z tym wiąże krótko- i długookresowej niezdolności do pracy.