Autorzy raportu pt. „Mapa najgroźniejszych zapalnych chorób reumatycznych. Droga pacjenta od objawów do rozpoznania” z przyjemnością sygnalizują, że jeszcze w tym roku – pacjent, którego lekarz po raz pierwszy skieruje do reumatologa z podejrzeniem jednej z 15 zapalnych chorób reumatycznych przebiegających z objawami wczesnego zapaleniem stawów – skorzysta – z „szybkiej ścieżki” realizowanej w ramach kompleksowej opieki. Tym samym pacjent skróci swoją drogę od momentu pojawienia się pierwszych objawów rozpoznania choroby o wiele miesięcy, a niekiedy nawet o kilka do kilkunastu lat.

Niniejszy raport prezentuje kilkanaście jednostek chorobowych, których gwałtowny przebieg jest szczególnie groźny dla zdrowia pacjenta. Te najcięższe, szczególnie niebezpieczne dla zdrowia zapalne choroby reumatyczne dotykają od 5,9 do 22,9 proc. populacji. Jednocześnie świadomość istnienia tych chorób w społeczeństwie jest bardzo niska. Wśród 15 chorób, które zostały zakwalifikowane do nowego projektu świadczenia zdrowotnego „kompleksowej opieki nad pacjentem z wczesnym zapaleniem stawów KOWZS” należy wymienić: odczynowe zapalenie stawów (zespół Reitera), serododatnie reumatoidalne zapalenie stawów, inne reumatoidalne zapalenie stawów, artropatie łuszczycowe i towarzyszące chorobom jelit, łuszczycę stawową, dnę moczanową, inne zapalenie stawów, guzkowe zapalenie tętnic i chorób pokrewnych, zapalenie skórno-mięśniowe, twardzinę układową, tocznia rumieniowatego układowego, inne układowe zajęcia tkanki łącznej, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, inne zapalne choroby kręgosłupa i zapalenie mięśni.